3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı

1328/2015
09.09.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizde 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi sonrasında Suruç katliamıyla başlayan çatışma süreci tehlikeli biçimde tırmanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz hale getirilmiş, geçici bir hükümet Türkiye'yi seçime götürmektedir.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreci ve sağlık ortamını bölgede değerlendirmek üzere TTB Merkez Konseyi olarak Diyarbakır’da bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı yapılmasını kararlaştırdık. Sizlerin de katkısıyla tüm odalarımızın yer aldığı, geniş katılımlı bir GYK toplantısı yapmayı hedefliyoruz. 

Aşağıda tarih, saat ve adres belirtilen Genel Yönetim Kurulu Toplantımız için odanız adına katılacak meslektaşlarımızın isminin en geç 18 Eylül 2015 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

GYK Tarih: 03 Ekim 2015 Cumartesi
Saat: 10.00-18:00

Yer: Liv Suit Hotel
Urfa Bulvarı No: 38/1 Kayapınar Diyarbakır

İrtibat için:
DTO Başkanı Dr. Cengiz Günay 0-505-8730344

Akşam Yemeği: 19:00 (TTB ev sahipliğinde)
04 Ekim 2015 Pazar günü 10:00-16:00 arası arzu eden üyelerimiz için Diyarbakır Tabip Odası tarafından sosyal program organize edilecektir.

Gündem:
Ülkemizin içinde bulunduğu çatışma ortamında sağlık çalışanlarının sağlığı ve sağlık hizmetlerinin durumu