Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası

398/2015
09.03.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi KESK, DİSK, TMMOB, TTB tarafından çalışma yaşamının sorunlarına dikkat çekmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında birlikte çalışmalar yapmak, alanı birlikte izlemek, birlikte mücadele edebilmek ve ortak alan örgütlenmelerini hayata geçirebilmek amacıyla ortak bir koordinasyon birimi oluşturulmuştur. 4 örgüt  olarak 3 Mart günü yaptığımız ortak basın açıklaması ile kamuoyuna "Kozludan Soma’ya İş Cinayetlerini Durduralım" sloganı ile  çalışma yaşamının sorunlarına dikkat çekmek, güvenceli, güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik taleplerimizi içeren bir kampanya yürütülmesi çağrısı yapılmıştır.

3 Mart günü başlatılan ve farklı etkinliklerle sürdürülecek çalışmanın Soma'nın 1 yılında 16 Mart cumartesi günü  Soma'da bir miting yapılarak hem Somada ölen 301 madencinin anılması hemde tepkimizin görünür kılınması amaçlanmıştır.

Bu çalışmanın daha geniş tabanlı yürütülebilmesi, sorunun ve sürecin toplumsallaştırılması ve daha etkili mücadele perspektifi ile 4 örgüt tarafından "iş cinayetlerini durduralım platformu" kurulması için tüm örgütlü/örgütsüz toplum kesimlerine çağrı yapılmış ve yerellerde platformların oluşturulması için örgütlerimizin birlikte çalışması kararlaştırılmıştır.

Ortak etkinlikler için ilk olarak “Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet” başlıklı bir imza kampanyası başlatılmış ve her türlü yolla kampanyanın yaygınlaştırılması önerilmiştir.

Konuyla ilgili platform dönem sekreteryası olan TMMOB’dan gelen yazı ektedir.

Odanız bölgesinde ilgili örgütlerle bağlantıya geçilerek iş cinayetlerini durduralım platformlarının hayata geçirilmesi, imza kampanyasının organize edilmesi ve aşağıdaki linkte yer alan kısa filmin web sayfanızda görünür kılınması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/isig-5217.html