TTB Platinum Kredi Kartı

149/2015
20.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: TTB Platinum Kredi Kartı

Türkiye İş Bankası ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda, temassız özellikli ve üyelerimize özel avantajlar içeren TTB Platinum Kredi Kartı çıkartılmıştır. Bu kart yalnızca Türk Tabipleri Birliği üyelerine verilebilmektedir.

Bu karta sahip olmak isteyen üyelerimiz, tüm İş Bankası Şubelerinden veya “TTB” boşluk Kimlik Numaralarını (TCKN) yazıp 4402’ye SMS göndererek başvurabiliyor. Ayrıca banka yetkilileri tarafından arzu eden hekimlerimize ulaşılabilecektir. Üyelik bilgileri control edildikten sonra bankacılık usullerine göre kredi kartı verilmektedir.

TTB Platinum Kartının özellikleri, yurt içi ve yurt dışı ek hizmetleri ve sigorta bilgilerine, https://www.isbank.com.tr/TR/bireysel/diger-hizmetler/mesleginize-ozel-bankacilik/doktorlara-ozel-hizmet-paketi/Sayfalar/doktorlara-ozel-hizmet-paketi.aspx adresinden ulaşılabilmektedir.

Odanız bölgesindeki hekimlerin kart ile ilgili soru ve/veya yaşadıkları sorunlarını odanız aracılığıyla veya [email protected] adresinden Merkez Konseyi’ne iletmeleri halinde, banka yetkilileri ile görüşülerek gerekli geri dönüş yapılabilecektir.

Kredi Kartının üyelerimizce talep edilmesine karşın olumlu yanıt verilmemesine neden olabilen en önemli sorunun, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”gereğince uygulanan limit kontrol sistemi olduğu paylaşılmıştır. Bu sistem nedeniyle kredi kartı alamayan üyelerimizin kart temini için uygulamaları gereken bilgiler ekte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek:

LİMİT KONTROL SİSTEMİ

8 Ekim 2013 tarih ve 28789 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”ile yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir gerçek kişinin tüm bankalardantemin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için, aylık ortalama net gelirin iki katı, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katı ile sınırlı olacağını hükme bağlamıştır.

Bu düzenleme öncesinde sektörde iki yıldan daha eski kredi kartı sahibi olan kart hamilleri için limit tahsisi ile ilgili gelir düzeyine bağlı bir sınırlama söz konusu değilken, getirilen yeni düzenleme ile bu nitelikteki kart hamillerine tüm bankalardan tahsis edilebilecek toplam kredi kartı limiti, aylık net gelirin dört katı ile sınırlı hale gelmiştir.

Örneğin; aylık ortalama net geliri 5.000 TL olan bir kişi kredi kartı talep ettiğinde, diğer bankalara ait kredi kartı limitlerinin toplamı 9.000 TL ise, kendisine başvuru sonucunda tahsis edilecek limit ilk yıl için 1.000 TL, sonraki yıllar için ise 11.000 TL olacaktır. Diğer bankalardaki toplam limitinin 10.000 TL olması durumunda ise, limit boşluğu olmaması nedeni ile ilk yıl kart başvurusu reddedilecek; sonraki yıllar için ise limit boşluğuna göre 10.000 TL veya altında limit tahsis edilebilecektir.

Bu durum, 8 Ekim 2013 tarihinden önce kredi kartı sahibi olan ve limiti aylık ortalama net gelirinin dört katını aşmış bulunan bir kart hamilinin anılan tarihteki mevcut limiti üst sınır olmak kaydıyla, diğer bankalardaki limitini düşürmek veya bir kısım kartlarını iptal etmek suretiyle bu limiti başka bankalardan kullanmasına engel değildir.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak, toplam kredi kartı limiti kart hamilinin aylık net geliri ile hesaplanacak olan azami limitin üzerinde olan kredi kartı veya limit artışı başvurularının olumlu sonuçlandırılması, yönetmelik değişiklikleri ile getirilen hükümler doğrultusunda mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, kredi kartı talep eden üyelerimizin kredi kartı veya limit artışı başvurularında aylık net gelirleri hakkında doğru ve güncel bilgi sağlaması önem arz etmektedir.

Örnek:

Aylık Ortalama Net Gelir                                  :  5.000 TL

Diğer Bankalara Ait Kredi Kartı Limit Toplamı  :  9.000 TL

Tahsis Edilebilecek Limit (1. Yıl)                       :  1.000 TL

Tahsis Edilebilecek Limit (2. Yıl)                       : 11.000 TL

 

Aylık Ortalama Net Gelir                                  :  5.000 TL

Diğer Bankalara Ait Kredi Kartı Limit Toplamı  : 10.000 TL

Tahsis Edilebilecek Limit (1. Yıl)                       : Limit boşluğu olmaması nedeni ile limit önerilemez.

Tahsis Edilebilecek Limit (2. Yıl)                       : 10.000 TL