Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi

112/2015
15.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık çalışanlarına yönelik olan şiddet bilindiği gibi acil kliniklerinde ve özellikle asistanlara yönelik olarak oldukça yoğun yaşanmaktadır.

Başta şiddet olmak üzere acil klinik ortamında yaşanan sorunları; Türkiye’deki acil kliniklerinin genel durumunu, çalışma koşullarını, diğer riskleri tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturma yönünde bir rapor hazırlanması düşünülmekte ve bununla ilgili bir anket çalışması da başlatılmış bulunmaktadır.

Ekte bilgileri bulunan anketin üyelerinize duyurulması ve katılımlarının sağlanması yönünde katkılarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek:

1 – Afiş

2 -   http://eski.istabip.org.tr/media/upload/anketito/index.php?sid=63245&lang=tr