20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet

106/2015
13.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 31 Mayıs 2013 tarihinde başlayan Gezi olayları sırasında gösterilerin yoğun olduğu illerde, biber gazı kullanımı ve polis şiddeti sonucu çok sayıda insan sağlık sorunu yaşadı.  Tabip Odaları bu olaylar sırasında ortaya çıkan acil sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin gelen bilgileri ilgililere ve gönüllü hekimlere iletip güvenli bir biçimde ilkyardım hizmetlerinin verilebilmesi için çaba gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Gezi olayları sırasında ayrımsız bir biçimde yaralılara, sağlık sorunu olan insanlara ilkyardım hizmeti verilmesini desteklediği, savunduğu için;  “hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdikleri” iddiası ile Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Ankara Tabip Odası’nın organlarında görev yapan hekimlerin görevine son verilmesi talebi ile dava açtı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin E.2014/64 sayılı dosyasında görülen davanın üçüncü duruşması 20 Şubat 2015 günü saat 09:45’te yapılacaktır. Yapılacak olan duruşmada Gezi olayları sırasında ortaya çıkan sağlık sorunları ile sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgisi olan tanıklar dinlenecektir. Tanıkların dinlenmesinden sonra toplanması gereken başkaca kanıt olmadığından davanın esastan karara bağlanması olasılığı bulunmaktadır.

Ne yazık ki dünyadaki kimi ülkelerde ve bizim ülkemizde hekimler, meslek örgütü yöneticileri, hekimliğin mesleki bağımsızlık ve yansızlık içinde verilmesini savunduklarında, barışçıl bir biçimde taleplerini, düşüncelerini açıkladıklarında, toplumsal katılım haklarını kullanmak istediklerinde, yargılamalar sindirme aracı olarak kullanılmaktadır. Türk Tabipleri Birliği bu davada da hekimliğin mesleki etiği kurallarına ve temel insan haklarına uygun olarak icra edilmesini savunmaktadır.

20 Şubat 2015 günü saat 09:00’da Ankara Adliyesi’nde toplanılacak, saat 09:15’de burada kitlesel bir basın açıklaması yapılacak ve 09:45’de duruşmaya katılım sağlanacaktır. Sizin de bulunarak destek olmanız haklı tutumuzu güçlendirecek, sesimizin daha gür çıkmasını sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı