TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı

032/2015
06.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol toplantısı 17 Ocak 2015 Cumartesi günü İzmir Tabip Odası’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise asistan hekim komisyonundan, asistan hekim komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 12 Ocak 2015 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                      :17 Ocak 2015 Cumartesi

Saat                        :10:00-16.00

Yer                         :İzmir Tabip Odası

                               Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:5

                               Alsancak/İZMİR

 

Gündem:

1-Asistan eylemleri konusunda bilgilendirme

2-İnternet sitesi ve bilgilendirme broşürü hazırlıkları

3-Asistan örgütlenmesi için kampanya başlatılması