Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası

022/2015
05.01.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 11.11.2014 tarih ve 1550/2014 sayılı yazınız.

İlgi yazımız ile eğitim ve araştırma hastanelerinde öne çıkan sorunları ve talepleri dile getirdiğimiz dilekçeyi meslektaşlarımızın imzasına açmıştık.

Odanız bölgesinde eğitim ve araştırma hastanelerinde öne çıkan sorunların çözümü amacıyla toplanan imzaları 12 Ocak 2015 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri