2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri

1792/2014
31.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği’nce odalarımıza gönderilen basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki fiyatlar üzerinden verilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Belge Adı

Ücreti

Protokol Defteri

41.00 TL

Teftiş ve Denetim Defteri

41.00 TL

Kimlik Kartı

27.00 TL

Yaka Rozeti

7.00 TL

Oto Arması

7.00 TL