27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı

1669/2014
04.12.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kol toplantısı 27 Aralık 2014 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise insan hakları komisyonundan, insan hakları komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 22 Aralık 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                      : 27 Aralık 2014 Cumartesi

Saat                       :10.00

Yer                        : TTB Merkez Konseyi GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

 

Gündem:

1. İnsan Hakları Komisyonlarının Tabib Odalarındaki durumu ve yapılandırılması

2. Mahkum muayene standartları, cezaevleri sağlık bakımının durumu

3. Mahkumlardan gelen alternatif rapor talepleri için gönüllü hekim listesi oluşturulması

4. Mahkumlardan gelen mektupları değerlendiren hekim, tıp öğrencisi gönüllülerin deneyim aktarımı ve ihtiyaçların belirlenmesi

5. Savaş maduru göçmenlerin durumunun insan hakları bağlamında görüşülmesi

6. Önümüzdeki dönem yapılması planlanan hekimlere yönelik eğitimler, İstanbul Protokolü, gözaltına alınanların muayenesi vs.