Türk Eğitim Vakfı Başvuru

1592/2014
14.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eğitim Vakfı’ndan yurtdışı bursları ile ilgili gelen yazı ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Yazı için tıkalyınız...