16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı

1530/2014
05.11.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kol toplantısı 16 Kasım 2014 Pazar günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Odanızda var ise özel hekimlik komisyonundan, özel Hekimlik komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 10 Kasım 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                     :16 Kasım 2014 Pazar

Saat                       :09.30

Yer                        :TTB Merkez Konseyi

GMK Bulv. Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Gündem:

10.00-11.00 ;Geçen 1 yılın değerlendirmesi. Kol olarak neler yaptık, neler yapamadık? (Kol yürütmesi ve Merkez Konseyi Bilgilendirmesi)

11.00-12.30 ;Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sorunlarına genel bir bakış (İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu)

12.30-13.30 ;Yemek Arası

13.30- 14.00; Kol Yürütme Kurulu Seçimi

14.00 –15.30 ;Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmeleri, özlük hakları ve asgari aylık ücret tanımlaması. Hekim dostu hastane projesi.

15.30-17.00 ;Muayenehane ve Özel Laboratuvarların sorunları ve çözüm önerileri

          - Ruhsat alma zorlukları, denetimlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri

          - Serbest çalışmanın geleceğine dair düzenlemeler