Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı

1445/2014
21.10.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol toplantısı 29 Kasım 2014 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu’nda  yapılacaktır.

Odanızda var ise asistan hekim komisyonundan, asistan hekim komisyonunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını ve katılacak olan meslektaşımızın iletişim bilgileri ile birlikte isminin en geç 20 Kasım 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih                                     :29 Kasım 2014 Cumartesi

Saat                                      :10:00-16.30

Yer                                        : İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu

Rıhtım Caddesi Ülsel İş Merkezi No:18 Kat:4 Daire:8 Kadıköy/İstanbul

 

Gündem:

1. Bir önceki toplantıda alınan kararların takibi, değerlendirme

2. Örgütlenme ve başlatılacak asistan hekim kampanyasının programının belirlenmesi