Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları

1278/2014
16.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

01 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Büyük Kongre hazırlık çalışmalarımızda kullanılmak üzere, Odanıza 10 yıl, 5 yıl ve 3 yıldan daha fazla aidat borcu olan hekimlerin sayısı her bir dönem için ayrı ayrı borç miktarlarının 15 Ekim 2014 tarihine kadar bildirilmesini bekler,  çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri