Gönüllü Hekim

1142/2014
21.08.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Son aylarda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları, Suriye ve Irak’ta yaşayan bir milyondan fazla insanı yerinden etmiştir. Savaştan etkilenen bu nüfusun bir kısmı Türkiye’ye gelmiş Şırnak, Diyarbakır, Batman, Mardin, Silopi gibi sınıra yakın yerleşim alanlarında geçici olarak barınmaya başlamışlardır. Daha büyük bir nüfus Suriye ve Irak’ın Türkiye sınırına yakın bölgelerinde yaşam mücadelesi vermektedirler. Barınma, sağlıklı suya erişim, acil sağlık hizmetlerine erişim, gıda güvenliği, temel sağlık hizmetleri, kronik hastalıkların tedavisinin sağlanması gibi pek çok alanda sorun yaşanmaktadır.

‘Karmaşık insani acil durum’ olarak adlandırılabilecek boyutlardaki bu manzara karşısında, Türk Tabipleri Birliği olarak duyarsız kalmamız olanaklı değildir. Yanı başımızda cereyan eden böylesi bir insanlık dramının, pek çok hekimin vicdanını zedelediğini de bilmekteyiz. Bölgedeki tabip odalarındaki arkadaşlarımızın yerinden olmuş bu insanlara yardım etmek için  çabalarına, Merkez Konseyi olarak elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz.

Kısa sürede değişmeyeceğini tahmin ettiğimiz bu koşullar karşısında Türk Tabipleri Birliği olarak uzun erimli bir hazırlık içerisindeyiz. Bu kapsamda, öncelikle ihtiyaç halinde gönüllü olarak bölgede çalışabilecek hekimlerin belirlenmesi, ardından bu meslektaşlarımızın her türlü olağandışı koşulda hizmet sunabilmesi için eğitimi planlanmaktadır.

Tabip odalarının, sorumlu oldukları illerde gönüllü hekim listesi oluşturmaları, bu hekimlerin iletişim bilgileri ile varsa uzmanlık ve ilgi alanlarını ekteki formu doldurarak 15 Eylül 2014 tarihine kadar Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne iletmelerini rica ediyoruz. Ayrıca ilinizdeki Olağandışı Koşullarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu’nun aktive edilmesi için çabalarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

EK: Hekim İletişim Formu

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

GÖNÜLLÜ HEKİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

[Bu formun, elektronik ortamda [email protected] adresine gönderilmesini rica ediyoruz]

Hekimin Adı- Soyadı

Bağlı Bulunduğu Tabip Odası

Varsa uzmanlığı

Çalıştığı Kurum

Cep telefonu

E-posta adresi