TTB Kimlik Kart Talep Formu

1270/2014
12.09.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Halen yürürlükte olan kimlik kartları için üyelerinize doldurulan kimlik formunda düzenlemeler yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Üyeleriniz tarafından talep edilen kimlikler için ekteki formun eksiksiz doldurulması, yazıcı çıktısının Tabip Odası Genel Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir.

Gerekli hassasiyetin gösterileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Form için tıklayınız...