13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman

760/2014
09.06.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Hükümetin yıllardır gündeminde olan “taşeron yasası” 30 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Meclis’e sevk edildi. Taşeron çalışmayı kamuda temel çalışma haline getiren yasaya karşı sağlık alanında örgütlü sendika, meslek örgütü ve derneklerle yapmış olduğumuz toplantı sonucunda ortak eylem ve etkinlikler yapma kararı alınmıştır. Bu amaçla hazırladığımız afiş, kokart ve bildiriler kargo yoluyla sizlere ulaştırılmış olup yazımız ekinde elektronik ortamda da bulabilirsiniz. Soma’da yaşanan işçi kıyımının birinci ayı olan 13 Haziran 2014 Cuma günü Ankara’da TBMM önünde diğer illerde ise örgütlerimizin uygun gördüğü merkezi yerlerde basın açıklamaları yapılması kararı alınmıştır. Taslak basın açıklaması  metni Perşembe günü tabip odalarında olacak şekilde gönderilecektir.

Bu doğrultuda gönderilen afişlerin hastane ve işyerlerimize asılması, kokartların ve el ilanlarımızın sağlık çalışanları ve hastalarımıza dağıtılması, yapılacak olan Basın Açıklamaları için odanız bölgesinde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile temasa geçerek gerekli çalışmaların yürütülmesini bekleriz. Yaptığınız eylem ve etkinliklere ilişkin haber ve fotoğrafları [email protected] mail adresine iletmeniz durumunda web sayfamızda yer verilecektir. Bilginize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri