64.Büyük Kongre Karar Önerileri

703/2014
23.05.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği 64. Büyük Kongresi (Seçimli) çoğunluk aranarak 21-22 Haziran 2014, çoğunluk aranmaksızın 28 Haziran (Devlet Su işleri Konferans Salonu-Yücetepe)-29 Haziran (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki Öğrenci Kantini-Sıhhiye) 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Büyük Kongrede 1.gün açılış ve konukların konuşması, gündemdeki maddeler ve sunulan karar önerilerinin görüşülmesi, 2.gün (Pazar günü) ise seçim yapılacaktır.

Büyük Kongre'de değerlendirilmesini düşündüğünüz karar önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 13 Haziran 2014 tarihine kadar Merkez Konseyi'ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen karar önerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine önceden göndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri