Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi

559/2014
11.04.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi aile hekimlerinin nöbet tutmaları ile ilgili genelge bu hafta içinde yayınlanmıştır. Genelgenin uygulanmasında eşitsizliklere ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde aksamalara sebep olacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle tabip odalarımızın bölgelerindeki aile hekimleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, acilde çalışan hekimler, aile sağlığı elemanları ve hemşirelerin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapmaları, toplantı notlarını ve önerilerini Merkez Konseyimiz’e iletmeleri son derece değerlidir. Bu toplantıyı 15 Nisan 2014 Salı günü yapabilmeniz ve 18 Nisan Cuma gününe kadar sonuçlarını odamıza iletebilmeniz çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır.

Destekleriniz için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri