İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri

261/2014
24.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:20.02.2014 tarih ve 244/2014 sayılı yazımız.

İlgi yazımızla "İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır" mücadele programımız iletilmişti.

Buna göre bu haftadan başlayarak birinci basamak sağlık hizmetleri olarak halka sunulan  ASM ve TSM’lerde çalışan sağlık çalışanlarının yaşadığı  sorunları, koruyucu hekimlik alanında yaşananları konuşacağız. Sağlıklı bir toplum olmaktan uzaklaşan bir ülke olarak sağlığın belirleyicileri olan  barınma, yoksulluk, doğaya yönelik saldırılar, savaş, savaşın yarattığı göç ve salgın hastalıklar sorunlarını halkımızla birlikte alanlarda dile getireceğiz.  Sağlık hakkımıza, doğamıza, özgürlüklerimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Siyasi parti temsilcilerini, çevre örgütlerini, hasta hakları örgütlerini, göçle ilgilenen dernekleri, barış, demokrasi mücadelesi yürüten örgütleri de bu eylemimizde yanımızda olmaya davet edeceğiz. Bu etkinliklerde kullanabilmeniz için hazırlanmış olan afiş ve pankart örnekleri PDF olarak ektedir.

Ayrıca hazırlanmış olan bu dokümanların basılmış hali yarın kargoya verilecek olup 26 Şubat 2014 Çarşamba günü odalarımızda olacaktır.

Konuya ilişkin çalışmalarınız nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Afişler için tıklayınız...