26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

246/2014
24.02.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Bildiğiniz gibi İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları 19 Şubat 2014 tarihinden bu yana eğitim hakları, özlük hakları, halkın sağlık hakkı ve gelecekleri için direnişteler.

Bu genç hekimlerin talepleri tüm Türkiye'deki genç hekimlerin ortak talepleridir. Sağlıkta Dönüşüm programı ile Türkiye sağlık ortamında yapılan değişiklikler, sağlık çalışanları için dayanılmaz çalışma ve yaşama koşullarını dayatmış durumdadır.

Asistanından öğretim üyesine, aile hekiminden diş hekimine, hemşiresine, teknisyenine, taşeron işçisine kadar sağlık çalışanları iş yükü altında ezilme, emeğinin karşılığını alamama, nitelikli sağlık hizmeti verememe, şiddet dahil her türlü olumsuz çalışma koşullarına maruz kalma, geleceklerinden ümit besleyememe durumundadırlar. Böylesi koşullarda İzmir'deki asistan hekimlerin direnişleri sonuna kadar meşrudur.

İzmir'deki asistan hekimlerin tüm Türkiye'den meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının desteklerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle Merkez Konseyimiz tüm Türkiye'deki hekimleri 26 Şubat 2014 Çarşamba günü gerçekleştirecekleri G(ö)REV eylemleriyle, basın açıklamaları ve beyaz yürüyüşlerle, çektikleri destek mesajları içeren videolarla ve kendi geliştirdikleri tüm yöntemlerle İzmir’li genç meslektaşlarımıza desteğe çağırma kararı almıştır.

Bu çağrımızı meslektaşlarımıza duyurmanızı, hazırlıkları yapmanızı, özellikle asistan hekimlerimiz olmak üzere eylem ve etkinliklerde yer alacak meslektaşlarımıza gerekli desteği vermenizi, yaptığınız yürüyüş, basın açıklaması ve diğer etkinliklerinizin görselleri ile metinlerini web sayfamızda yayınlayabilmemiz için [email protected] mail adresine iletmenizi bekler, gösterdiğiniz duyarlılık ve genç hekimlerin eylemlerine desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri