16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı

100/2014
24.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türkiye’de sağlık alanını ilgilendiren ve zarar verdiğini düşündüğümüz, gördüğümüz, yaşadığımız düzenlemelere bir yenisi daha eklendi: Sağlık Torba Yasası.

Yasaya karşı hep birlikte bir mücadele yürüttük. Tüm itirazlarımıza rağmen bu yasanın çıkarılması iyi hekimlik ve nitelikli sağlık hizmeti adına kaygılarımızı artırdı. Açık ki bundan sonrasını da hep birlikte değerlendirmemiz ve planlamamız gerekiyor.

Bu amaçla TTB Merkez Konseyi olarak bir Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı yapılmasını kararlaştırdık. Sizlerin de katkısıyla tüm odalarımızın yer aldığı, geniş katılımlı bir GYK toplantısı yapmayı hedefliyoruz.

Aşağıda tarih, saat ve adres belirtilen Genel Yönetim Kurulu Toplantımız için odanız adına katılacak meslektaşlarımızın isminin en geç 10 Şubat 2014 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının

Tarih   :16 Şubat 2014 Pazar

Saat    :09:30-17:00

Yer      :Barcelo Altınel Otel

            GMK Bulvarı No: 151 Tandoğan/ ANKARA