TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

15.01.2014

063/2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 13 Şubat 2014 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Birtürk Özkavak
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Bayazıt İlhan 
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

 

Tarih   :15 Şubat 2014, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği

Saat     :10:00-17:00                                                                         

 

Gündem : 

10:00-13:00

Açılış ve divan oluşumu

1-2013 TTB PHK faaliyet raporu sunumu ( B. Özkavak )

2- İllerde yaşananlar / Tabip Odaları Pratisyen Hekim Komisyonu sunumları

3-18. Pratisyen Hekimlik Kongre Değerlendirmesi ve 19. Pratisyen Hekimlik Kongre Çalışmaları

 (H. Altunol)

4-TUK kararları hakkında değerlendirme (M. Sülkü)

13:00-13.30  Yemek

13.30-17:00

5- Torba Yasa’nın birinci basamağa etkileri ( O. Çeçen)

6-Yapılması planlanan Çalıştay ile ilgili gelişmeler hakkında değerlendirme ( Z. Çelik )  

7-Savaşın ve aile hekimliği uygulamasının bulaşıcı hastalıkların yayılmasındaki rolü ( H. Altunol)

8- 14 Mart Haftasında birinci basamak ile ilgili değerlendirme sunumu ( H. Turan)

9-Öneriler