12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı

ACELE

031/2014
08.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

TTB Aile Hekimliği Kol toplantısı 12 Ocak 2014 Pazar günü TTB’de yapılacaktır.

Odanızda var ise aile hekimliği komisyonundan, aile hekimliği kolunuz yok ise uygun görülecek meslektaşlarımızdan en az 2 kişinin görevlendirilerek toplantıya katılımının sağlanmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Gülriz Erişgen
TTB Merkez Konseyi
2. Başkanı

 

Toplantının

Tarih                                     :12 Ocak 2014 Pazar

Saat                                      :09:00-16.30

Yer                                        :Ankara Tabip Odası Toplantı Salonu

Mithatpaşa Cad. No.62/18

Kızılay/Ankara

GÜNDEM

1-Torba yasa 

2-Yerinde uzmanlık eğitimi ( Aile Hekimlerinin Uzmanlık Eğitimi) ve TUK kararları 

3-Aile hekimlerine İşyeri hekimliği yaptırılması ne getirir, ne götürür? (Bu konuda Tabip Odalarının işyeri hekimliği komisyonundan arkadaşlarda katılım sağlayabilir)

4-Yeni ödeme yönetmeliği (son hali)

5-Acil Nöbetleri