11 Ocak Mitingi ve Materyaller

015/2014
03.01.2014

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Ülkemizde gerek sağlıkta gerekse hayatın tüm alanlarında çok sıkıntılı günler yaşanmaktadır. Emeğin hakları, özgürlük, barış, adalet konularında yaşadığımız sıkıntılara rüşvet, yolsuzluk, ayakkabı kutuları eklenmiş durumdadır. Hukuki süreçlerde kamuoyunun gözü önünde gerçekleşenler hepimizi kaygılandırmaktadır.

Bu çerçevede, sağlık alanında yürüttüğümüz mücadeleyi ülke geneline ilişkin özgürlük, barış, demokrasi, adalet ve emek mücadelesiyle birleştirmenin gerekliliği ortadadır. DİSK, KESK ve TMMOB ile ortaklaşılarak, çağrıcılığını yaptığımız merkezi bir Ankara Mitingi yapılması kararlaştırılmıştır. Mitingin çağırıcısı KESK-DİSK-TMMOB-TTB olmakla birlikte katılım için tüm emek ve demokrasi güçlerine davette bulunulmuştur.

Mitinge ait afiş ve bildiri örnekleri yazımız ekindendir. Bu dokümanlar halen basımda olup yarın illere, illerdeki KESK dönem sözcüsü şubelerin adreslerine kargo ile gönderilecektir. Mitinge katılacak, destek olacak tüm kurumlar afiş ve bildirileri 6 Ocak 2014 Pazartesi gününüden itibaren bu şubelerden temin edebilecektir.

11 Ocak 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan bu önemli mitingin bilgisini meslektaşlarımız ve diğer sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle paylaşmanız, odanız bölgesindeki sendika, meslek örgütü ve diğer kurumların temsilcileriyle temasa geçerek mitinge katılım konusundaki planlamalarda yer almanız, katılımı özendirmeniz son derece değerlidir.

Düzenlediğimiz mitingin Türkiye’deki emek ve demokrasi mücadelesine katkısı olması dileklerimizle desteğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri