TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi

ACELE VE GÜNLÜDÜR

1616/2013
25.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bildiğiniz gibi savaş koşullarının yaşandığı komşumuz Suriye’de çocuk felci vakalarının görülmesi ve bu durumun Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklanması sonrası nüfus hareketliliği de düşünüldüğünde ülkemizde polio virüsünün dolaşması ve çocuk felci vakalarının ortaya çıkması tehlikesi baş göstermiştir. Kızamık salgınının yaşanmasıyla birlikte düşünüldüğünde durumun ciddiyeti Türk Tabipleri Birliği tarafından da gerek hekimlerimize gerekse de kamuoyuna açıklanmış, alınması gereken önlemler ifade edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği’ne 24.12.2013 tarihinde ulaşan Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan gönderilen ekli yazıda süreç özetlenmekte ve destek talep edilmektedir. Buna göre yazıda belirtilen illerde ve Suriyeli sığınmacıların bulunduğu bölgelerdeki Suriyeliler ile bu yerlerdeki 0-59 ay arası yaşlarda bulunan yurttaşlarımızın eksiksiz aşılanmaları büyük önem taşımaktadır. Yazıda 18-24 Kasım 2013 tarihleri arasında birinci tur aşıların yapıldığı, 23-29 Aralık 2013 tarihleri arasında da ikinci tur aşıların yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazının ikinci tur aşılama faaliyetleri başladıktan sonra elimize ulaşması bir sorun olmakla birlikte böylesine önemli bir konuda meslek örgütümüzün desteği gerek açıklamalarımızda ifade ettiğimiz gerekse yazıda belirtildiği gibi çok önemlidir.

Konunun aciliyeti göz önüne alınarak ivedilikle bölgelerinizdeki Halk Sağlığı Müdürlükleri ile temasa geçmeniz, illerinizdeki sağlık emek ve meslek örgütleri ile görüşmeler yapmanız ve meslektaşlarımızın sürece aktif desteğini teşvik etmeniz çok değerlidir.

Gerekli duyarlılığı göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri