Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar

1560/2013
16.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Basın açıklaması, toplantı ve gösteri özgürlüklerine yönelik açılan soruşturma ve davalar hk.

Tabip odalarımızdan 31 Mayıs’ta başlayarak İstanbul’dan tüm Türkiye’ye yayılan ve “Gezi Parkı eylemleri” olarak adlandırılan süreç ve sonrasında ifade, toplanma ve gösteri özgürlüğü kapsamında kalan tüm eylemler hakkında soruşturmalar/davalar açıldığı bilgisi gelmektedir. Bu soruşturmalar ve davalar hakkında Türk Tabipleri Birliği hukuk bürosundan destek talepleri de iletilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, demokratik bir toplumda, barışçıl sağlık ortamının yaratılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik mesleki mücadelenin yürütülebilmesi için, düşünceleri ifade etme, barışçıl toplantı ve gösteri haklarının kullanılabilmesinin hayati öneme sahip olduğunu düşünmektedir.  Bu nedenle Tabip Odası Yöneticilerimiz ile Oda faaliyetleri ve hekimlik faaliyetleri kapsamında ifade, toplantı ve gösteri haklarını kullanan üyelerimizin soruşturma ve yargılamalarına mümkün olan en üst düzeyde destek sunma kararlılığındadır.

Birliğimize ulaşan bilgilerden anlaşıldığı üzere başlatılan soruşturmalar ve nihayetinde açılan davaların gerek sanık sayısının fazlalığı gerek delil klasörlerinin hacmi nedeniyle, hukuksal olarak yeterli hazırlığın ve organizasyonun yapılabilmesi için belirli bir zamana gereksinim duyulmaktadır.

Ayrıca bu süreçte sonuçlanan soruşturma ve davalara ilişkin olumlu karar örneklerinin derlenerek yaygınlaştırması da önem taşımaktadır.

Tabip Odanız bölgenizde bu kapsamda açılan soruşturma/dava süreçlerine dair bilgilerin, iddianame ve karar örneklerinin, planlama yapılarak gerekli hukuksal hazırlıkların yürütülebilmesi ve bilgi paylaşımı amacıyla en geç 1 hafta içinde gönderebilmenizi diler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri