Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1508/2013
04.12.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık Torba Yasası tüm itirazlarımıza rağmen TBMM Genel Kurul’unda görüşülmeye başlanmıştır.

Öğretim üyelerini özel sektöre pazarlama düzenlemesine dönüşen “tam gün”den mecburi hizmette adam kayırma uygulamasına, ikamet mecburiyetini yeniden getirmesinden hekimlik uygulamalarını suç haline getiren düzenlemeye, üniversitede çalışmadan profesörlük ünvanı elde edilmesini yasalaştırmaktan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek etkin bir düzenlemenin yapılmamasına, aile hekimlerine nöbet getirmekten işçi sağlığı hizmetlerinde sertifika gereğini kaldırmaya kadar torba yasada itiraz ettiğimiz pek çok başlık var.

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık alanındaki diğer emek ve meslek örgütleri ile yaptığı toplantıda tüm illerimizde 5 Aralık 2013 Perşembe günü hastane bahçelerinde ya da uygun bulacağınız merkezi yerlerde ortak basın açıklamaları yapılması kararı alınmıştır. Hazırladığımız ortak basın açıklaması metni açıklamalarınızda kullanabilmeniz amacıyla bugün içerisinde odalarımıza iletilecektir.

Bu amaçla ilinizdeki sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle bağlantıya geçerek belirlediğiniz mekanlarda 5 Aralık 2013 Perşembe günü öğlen saatlerinde ortak basın açıklamaları organize etmenizi, meslektaşlarımıza duyurusunu etkin bir biçimde yapmanızı beklemekteyiz. Açıklamalarınıza, eylem ve etkinliklerinize dair haber ve fotoğrafları TTB web sayfasında yer verebilmemiz için [email protected] mail adresimize iletmenizi bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri