deneme

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1313/2013
22.10.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasasının verdiği yetki çerçevesinde her yıl geçerli olacak katsayıyı belirlemektedir. Merkez Konseyi bu yetkiyi tabip odalarımızın önerilerini alarak ve gerek olduğu takdirde odalar arasında uyumlaştırma çalışması yapıp odaları bilgilendirerek kullanmaktadır.

Ancak bu süreçte her yıl çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. O nedenle hatırlatmak isteriz:

Katsayı önerinizi ilinizde/bölgenizde özel sağlık sektöründe çalışan hekim, muayenehane hekimi, özel sağlık kuruluşlarının görüşlerini alarak, kendileri ile toplantı yaparak belirleminizde büyük yarar vardır. Çünkü hemen yer yıl katsayı listesi belirlenip ilgili yılın Aralık ayı sonunda TTB Merkez Konseyi’nce yayınlandıktan sonra tabip odalarımızdan belirledikleri katsayıya itiraz geldiği, kendilerinin “yanlış” bildirdikleri vb. gerekçelerle değiştirilmesi talebi gelmektedir. Bilinmelidir ki liste yayınlandıktan sonra değişiklik yapılmamaktadır. Bu da tabip odalarımızla illerindeki hekimler/sağlık kuruluşları arasında arzu edilmeyen gerginliklere yol açmaktadır.

Odanızca 2014 yılında uygulanmasını istediğiniz katsayı önerinizi olabildiğince geniş hekim katılımıyla belirleyerek en geç 25 Kasım 2013 tarihine kadar Birliğimize göndermenizi hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri