Adalet Bakanlığı'na ve İstanbul Başsavcılığı'na faks

863/2013
10 Temmuz 2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

8 Temmuz günü İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve delegemiz  Dr. Kamil Tekerek Taksim Dayanışma Platformu üyesi  35 kişi ile  gözaltına alındı.  Dün Ali Çerkezoğlu’nun da  içinde olduğu 5 kişinin evinde ve iş yerinde arama kararı verildi. Ancak arama kararında gerekçe yani hangi suç şüphesine dayanılarak arama yapıldığı  ve ne arandığı belirtilmedi.  Evler henüz avukatlar adrese ulaşmadan  kapılar açılarak ve hukuksuz bir biçimde arandı. Meslektaşlarımız halen gözaltındadır

Hukuka ve  insan haklarına aykırı bu uygulamaları çeşitli platformlarda kınayarak  örgütler ve kişiler üzerindeki baskıların bitirilmesini talep eden açıklamalarımızı yurtiçinde ve dışında yetkililer ve kamuoyu ile paylaştık. Tabip odaları ve üyeleri olarak Adalet Bakanlığına ve İstanbul Başsavcılığına faks çekerek  temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan bu uygulamaların bir kez daha kınanması  ve bu uygulamalara son verilmesinin talep edilmesi önemlidir. .

Bu  süreçte sağlayacağınız destek ve çalışmalarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Taslak metin ektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

Faks: 0 212 375 78 09

Adalet Bakanlığı

Faks: 0 312 417 71 13

 

8 Temmuz günü halka açıldığı söylenen Gezi Parkına giderken Taksim Dayanışma Platformu üyesi  35 kişi ile  birlikte İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve delegemiz  Dr. Kamil Tekerek gözaltına alındı. 

9 Temmuz günü Ali Çerkezoğlu’nun içinde olduğu 5 kişinin evinde ve iş yerinde arama kararı verildi ancak arama kararında gerekçe yani hangi suç şüphesine dayanılarak arama yapıldığı  ve ne arandığı belirtilmedi.  Dr. Ali Çerkezoğlu’nun evi avukatları ve eşi  adrese ulaşamadan kilidi kırılarak ve hukuksuz bir biçimde arandı.  Meslektaşlarımız halen gözaltındadır.

Hukuka ve  insan haklarına aykırı bu uygulamaları kınıyoruz.  Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan her tür girişime bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.