Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk.

826/2013
24.06.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

20 Haziran 2013 günü yeni bir Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirildi. Daha önce defalarca Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Tam Gün hükümlerinin yanı sıra mesleğimizi yakından ilgilendiren, gerek haklarımızı gerekse yurttaşların sağlık hakkını olumsuz etkileyecek pek çok düzenleme içeren söz konusu Torba Yasa’ya ilişkin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin değerlendirmelerine ve Hukuk Bürosu bilgi notuna web sayfamızdaki şu linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/torbayasa-3889.html

Türk Tabipleri Birliği Torba Kanun’un görüşüleceği TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 25.6.2013 tarihindeki oturumuna katılarak görüşlerini yazılı ve sözlü olarak da sunacaktır.

Türk Tabipleri Birliği görüşleri ve bilgi notunu üyelerinize duyurmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri