17 Nisan G(ö)REV Eylemi

450/2013
03.04.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

14 Mart’a giden süreçte Türkiye’de sağlık alanında yaşadığımız sorunlara biraz olsun çözüm getirmesi amacıyla “14 Acil Talep” ifade etmiş ve Sağlık Bakanı’ndan bu taleplerimize yanıt istemiştik. Yaşadığımız süreçte ne yazık ki taleplerimizin hiçbirine yanıt alamamış durumdayız. Üstelik Türkiye’de hekimlerin taleplerini ciddiye almayan bir biçimde “çözüm” olarak mesai sonrası ve hafta sonları öğretim üyelerine SUT fiyatları üzerinden hastalardan para alarak, bunun çoğuna vergi ve üniversite payı olarak el konulmak üzere çalışmaları önerilmektedir.

Türkiye’de sağlık alanı hepimiz açısından kaygı verici biçimde işlerken geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’nin dört bir yanından hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet haberleri geldi. Bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Ağrı’da, iki sağlık çalışanının şiddete maruz kalması sonucu İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde, hasta yakını tarafından uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet Hastanesi’nde ve iki asistan hekimin hasta yakını şiddetine uğraması sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sağlık çalışanları iş bıraktı. Bu hafta içinde de şiddet haberlerinin arkası kesilmedi. Sevgili Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin yıldönümü olan 17 Nisan’a giderken yüksek sesle haykırmanın zamanı geldi: Böyle sağlık sistemi olmaz, bu şiddet sona ERSİN.

Bugün diğer sağlık çalışanlarının örgütleriyle birlikte İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bahçesinde açıkladık. 17 Nisan 2013 Çarşamba günü tüm Türkiye’de sizlerin desteği ile sağlıkta şiddete karşı G(ö)REVDE olacağız. Bu süreçte şüphesiz şiddetin kaynağında yer alan sağlık sistemindeki sorunları ve çözüm önerilerimizi tartışacağız, hastalarımızdan destek isteyeceğiz. Sağlıkta şiddeti ve çözüm önerilerini değerlendireceğimiz 17 Nisan günü yatan hastalarımız, acil servisler, diyaliz ve kanser hastalarımız dışında poliklinik hizmeti veremeyeceğiz.

Yapacağımız eylem ve etkinliklerde kullanacağınız afiş, kokart, el ilanı gibi dokümanların hazırlıklarını tamamlayıp pazartesi günü odanızda olmasını sağlayacağız. 17 Nisan’a kadar bu materyaller ve yapacağınız açıklamalarla hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmenizi, bu yazımızı ilgi tutarak konuyu ilinizdeki hastanelerin yöneticileri, başhekimleri ile paylaşıp desteklerini istemenizi bekliyoruz.

Türkiye sağlık ortamına katkısı olacağını düşündüğümüz bu eylemimize ilinizdeki sağlık çalışanlarının diğer örgütleriyle ortaklaşacak biçimde destek sağlayacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri