20 Ocak 2013 Bölge Mitingi

27.12.2012
1768/2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Suriye başta olmak üzere bölgedeki komşularımızla yaşadığımız gerilim son olarak Türkiye’nin NATO’dan Patriot füzeleri istemesi ve füzelerin konuşlandırılmasına karar verilmesiyle iyice tırmanmıştır. Suriye’de aylardır süren iç savaş sürecinde yaşananlar savaşın nasıl bir insanlık suçu olduğunu, en önemli sağlık sorunu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Başta bu bölgede çalışmakta olan meslektaşlarımız olmak üzere hekimler olarak savaşın nelere mal olduğuna, yüzbinlerce insanın ölerek, sakat kalarak, göç etmek zorunda kalarak nasıl etkilendiğine  tanık olunmuştur. Son yaşadıklarımızla tırmanan gerilim ülkemizi büsbütün komşularımızla düşman haline getirmiş, giderek artan biçimde ABD’nin ve NATO’nun silah deposu, saldırı üssü ve cephe ülkesi olmaya doğru sürüklemiştir.

Çok açık, bu ülkenin hekimleri olarak savaş istemiyoruz, komşularıyla düşman bir ülke haline gelmek istemiyoruz!

İçeride ve dışarıda savaş olarak özetlenebilecek politikaların hız kazandığı bu süreçte; emek ve demokrasi güçlerinin görev ve sorumlulukları da artmıştır. Bu sorumluluğun bir gereği olarak, 20 Ocak 2013 Pazar günü tüm yurtta KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin çağrıcısı olduğu; “ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız, Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır” başlığıyla eylem ve etkinlikler düzenlenecektir.

Tüm emek ve demokrasi güçlerinin katılımı için çağrıda bulunulacak eylem ve etkinlikler konusunda yapılan planlamaya göre:

  1. KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin  yakın illerdeki yerel örgütlerinin katılımı ile 20 Ocak 2013 Pazar günü Gaziantep’te bir bölge mitingi yapılacaktır.
  2. Aynı gün (20 Ocak 2013 Pazar) tüm illerde yeri ve saati çağrıcı kurumlar olan KESK-DİSK-TMMOB ve TTB’nin yerel örgütlerince belirlenecek yürüyüşler, basın açıklamaları yapılacaktır.
  3. Miting - yürüyüşlerde kullanılmak üzere merkezi ortak bildiri ve afiş hazırlanacak ve odalarımıza iletilecektir.
  4. 3 Ocak 2013 Perşembe günü KESK-DİSK-TMMOB-TTB genel merkezlerince yapılacak olan ortak basın toplantısı ile bölge mitingi ve diğer eylem/etkinlikler kamuoyuna duyurulacaktır.

Tabip odalarımızın yukarıdaki planlamaya uygun biçimde bugünden itibaren yerellerdeki emek, meslek örgütü ve demokrasi güçleriyle irtibata geçerek bir çalışma yürüteceğine inanıyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri