17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR)

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1705/2012
16.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

17 Aralık 2012 tarihinde İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimler uzun zamandır dile getirdikleri “aldıkları uzmanlık eğitimindeki yetersizlikler, olumsuz çalışma koşulları ve emeklerinin karşılığında aldıkları yetersiz ve sabit olmayan ücretler” konusunda taleplerini birkez daha yöneticilerle, eğitim görevlileri ve hastalar ile paylaşacaklar ve poliklinik hizmeti veremeyeceklerdir.

Ekte yer alan destek mesajını adreslerini paylaşmış olduğumuz ilgili kurumlara göndererek destek vermenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

İZMİR (BOZYAKA) EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

BAŞHEKİM: DOÇ.Dr.YÜKSEL YILMAZ   

Fax :0-232-261 44 45
İZMİR (BOZYAKA) EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANE YÖNETİCİSİ:DR.SERDAR BAYRAK
Fax :0-232-261 44 45
DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BAŞHEKİM:PROF.DR.NURETTİN ÜNAL

Faks:0-232-4892315

DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANE YÖNETİCİSİ:DR.AHMET MURAT BALANLI

Faks:0-232-4892315

ATATÜRK (YEŞİLYURT) EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BAŞHEKİM:DR. MUSTAFA OKTAY TARHAN

Faks:0-232-2431530

ATATÜRK (YEŞİLYURT) EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

HASTANE YÖNETİCİSİ: PROF.DR.MUSTAFA DEMİRCİ

Faks:0-232-2431530

İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ

GENEL SEKRETERLİĞİ: PROF.DR.BEHZAT ÖZKAN

Faks:0-232-261 44 44

SES İZMİR ŞUBESİ

Faks:0-232-489 22 9

SAĞLIK-SEN İZMİR ŞUBESİ

Faks: 0-232- 230 83 65

GENEL SAĞLIK-İŞ İZMİR ŞUBESİ

Faks:0-232- 489 97 92

TÜRK SAĞLIK SEN İZMİR ŞUBESİ

Faks:0-232-4414225

 

 

 

Sayı: ………….

Tarih:………………….

Sayın

İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmakta olan asistan hekimlerin bugün (17.12.2012, Pazartesi) poliklinik hizmeti veremeyip bir süredir dile getirdikleri, çözüm konusunda yönetim tarafından gerekli adımların atılmadığı sorunlarını yeniden yöneticiler, eğitim görevlileri ve hastalar ile paylaşacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz.

Tüm üniversite ve eğitim  araştırma hastanelerinde benzer sorunlarla karşılaşan asistan hekimler, hastanedeki hizmet üretiminin büyük bir kısmını sırtlamakta, yasal sınırın üstünde nöbet tutmakta, 36 saati aşan sürelerde aralıksız çalışmakta, bilgi ve tecrübe olarak donanımlarını aşan işlemleri tek başına yada sadece kıdemli asistan hekim gözetiminde yapmak zorunda kalmakta, eğitim görevlisi kadrosunun sayısal yetersizlikleri nedeniyle  bilgi ve tecrübelerinden faydalanamamakta, eğitim alamamaktadır.        Buna karşın asistan hekimlere verdikleri insanüstü hizmetin karşılığında, sabit olmayan, emeklerinin karşılığının altında, çoğu kez adaletsiz paylaşılan ücretler ödenmektedir.

Tüm asistan hekimlerin hak mücadelesini ve İzmir (Bozyaka) Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Atatürk (Yeşilyurt) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi  ve Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki asistan hekimlerin bugün gerçekleştirdikleri eylemin destekçileri olduğumuzu tarafınıza bildiririz.

………… TABİP ODASI