23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı

1655/2012
10.12.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23 Aralık 2012 tarihinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması ve katılım sağlayacak temsilci/ temsilcilerinizin belirlenerek 20 Aralık 2012 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih               :23 Aralık 2012 Pazar

Saat                :09.00

Yer                  :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2 Kat:4 Maltepe/Ankara

 

Gündem

1- İllerin komisyon faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler

2- Son üç ayın değerlendirilmesi

3- Çalıştay sonrası değerlendirme

4. Kadın katılımını ve komisyonları artırma konusunda

yapılacak çalışmalar

5. Kısa ve uzun erimli planlarımız

6. Gündem için öneriler