Özel Hekimlik Çalıştayı

1577/2012
21.11.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

TTB Özel Hekimlik Kolunun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 - 20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Çalıştayda;

-        Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı, muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama,

-        Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme, ücretlendirme, hak ediş/performans, mesleki tehlike ve riskler,

-        Özel sektörde çalışma alan sorunları; kadro, yan dal uzmanlığı, birden fazla ilde çalışma,

-        Hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor ve örgütlenme / CEO yönetiminde sağlık sistemi konuları işlenecek olup program daha sonra duyurulacaktır.

Çalıştayın üyelerinize duyurulması ve katılımlarının sağlanması yönünde katkılarınızı bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri