Aidat borçları

1462/2012
31.10.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, 6111 Sayılı Torba Yasa ile geçmiş yıl aidat borçları faizsiz olarak peşin ödenmiş ya da çok düşük faizle taksitlendirme yapılmıştı. 15.06.2012 tarihinde yayınlanan 6322 sayılı Yasa ile 6111 sayılı Kanun kapsamında taksitlerini zamanında ödeyemeyen borçlular için 31.10.2012 tarihine kadar yeniden bir ödeme süresi tanındı.

Ödeme sistemlerinde oluşan yoğunluklar gözetilerek, 6111 sayılı Yasa’nın verdiği yetkiyle üyelerin odalara ve odalarımızın Merkez Konseyine olan borçları için 6111 sayılı Yasa’dan yararlanmak suretiyle ödeme yapabilecekleri süre 16.11.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 16 Kasım 2012 mesai saati bitimine kadar geçmiş borçlarını ödemeyenlerin borçlarına yasal faiz uygulanacaktır. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri