20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması

1407/2012
17.10.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

AKP hükümeti, “İçeride ve dışarıda savaş” politikalarının gölgesinde kamu emekçilerinin, işçilerin, yoksullaştırılmış halk kesimlerinin hayatını zindan etmeyi hedefleyen politikalarını her geçen gün daha da artırmaktadır.

Emekçilerin ve ezilenlerin talepleri için ortak mücadelenin örgütlemesinin bir adımı olarak, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte 20 Ekim 2012 Cumartesi günü tüm yurtta “Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son” temalı kitlesel basın açıklamaları yapılması kararlaştırılmıştır.

Buna göre;

  1. “Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son” teması ile 20 Ekim 2012 Cumartesi günü tüm illerde yapılacak kitlesel basın açıklamalarının yeri ve saati eylemin çağırıcıları (DİSK-TTB-KESK-TMMOB’un yerel örgütleri) tarafından belirlenecektir.
  2. Basın açıklamalarına katılım sadece eylemin çağrıcıları ile sınırlanmayacak, tüm emek ve demokrasi güçlerini, sistemin mağduru her kesimi parçası haline getirmek için çaba sarf edilecektir.
  3. Basın açıklamalarında yararlanılmak üzere KESK-DİSK-TMMOB-TTB tarafından hazırlanacak olan ortak metin önümüzdeki günlerde örgütümüze gönderilecektir. Basın açıklaması eylemi için hazırlanacak ortak afiş web sitemizden paylaşılacaktır.

Tüm örgütümüzün emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin örülmesinin bir adımı olmasını hedeflediğimiz kitlesel basın açıklamaları için gerekli hazırlıkların bir an önce başlatılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri