Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı

1351/2012
02.10.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekim Kolu toplantısı 13 Ekim 2012 tarihinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya odanız adına bir meslektaşımızın katılımının sağlanması ve katılım sağlayacak temsilci/ temsilcilerinizin belirlenerek 10 Ekim 2012 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Toplantının;

Tarih              :13 Ekim 2012 Cumartesi

Saat                :17:00-21.00

Yer                 :Ankara Tabip Odası

Mithatpaşa Cad. No.62/18 Kızılay/ANKARA

 

Gündem:

1.      İllerin komisyon faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmeler

2.      Kol yapılanmasının değerlendirilmesi

3.      Kol yürütmesinin seçilmesi

4.      Asistan hekimlerin iş koşulları ile ilgili çalışma yürütülmesinin planlanması

5.      Asistan hekim komisyonu olmayan illerde komisyon kurulması için planlama yapılması ve örgütlenme

6.      Diğer