Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu

1313/2012
24.09.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Kamuoyunda çok tartışılan ve “4+4+4 Eğitim Sistemi” olarak bilinen yasal düzenleme ile ilkokula başlama yaşı öne çekilmiştir. Eylül ayı sonunda yaşı 60-66 ay arasındakilerden velisinin yazılı isteği bulunan çocuklar ile 66 ayı doldurmuş çocukların doğrudan ilkokula kaydedilmesi uygulamasına geçilmiştir.

Ailelerin ve eğitimcilerin karşı çıkması üzerine bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve sonra da Sağlık Bakanlığı tarafından 66-72 aylık çocuklarını okula göndermek istemeyen ailelere konunun “tanılı” doktor raporu ile çözümlenmesi yolu gösterilmiştir.

Okula başlama sürecinin çocukların yüksek yararını gözetecek şekilde ele alınabilmesini sağlamak amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu alanda çalışan çocuk sağlığı ile ilgili uzmanlık derneklerinin katkılarıyla “Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama” başlıklı raporu hazırlamıştır.  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan rapor ekte değerlendirmenize sunulmuştur. Raporda çocuğun fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi üzerine kısa bilgilendirme, oyunun ve okul öncesi eğitimin önemi, erkenden okula başlamanın ortaya çıkaracağı sorunlar, çocukların belli tanılarla “etiketlenme” tehlikesiyle karşı karşıya olmalarının önemi gibi çok önemli konular hakkında bilimsel veriler üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır.

Konunun önemi ve geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın yararını göz önünde bulundurarak raporun içeriğinin tabip odanız üyeleriyle paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ek:  TTB “Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama” raporu.