17. Pratisyen Hekimlik Kongresi

1305/2012
21.09.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin birlikte düzenledikleri 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-11 Kasım 2012 tarihlerinde Aydın/ Kuşadası’nda yapılacaktır. Kongrenin programına http://www.pratisyen2012.org adresinden ulaşabilir.

 Kongremizin desteklenmesi amacıyla odanız olanaklarına göre belirleyeceğiniz en az iki meslektaşımızın, ulaşım, kongre, kayıt ve konaklama ücreti Tabip Odanızdan karşılanacak biçimde görevlendirilmesini, görevlendirilen meslektaşlarımızın iletişim bilgileri ve kayıt bilgilerinin en geç 30.10.2012 tarihine kadar bildirilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri