2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı

1041/2012
06.07.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2012-2014 dönemi Merkez Konseyi’ne seçilen meslektaşlarınız olarak ilk toplantımızı yaptık, yeni bir döneme başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız 62. Büyük Kongre’den bu yana arayan, yazılı olarak kutlayan, başarı dileklerini ileten bütün tabip odası yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Merkez Konseyi üyeleri olarak  aktif mesleki yaşantılarımızın sınırlılıklarını, yıllar içerisinde oluşan meslek örgütünde mücadele deneyimlerimiz, aramıza görece yeni katılan genç arkadaşlarımızın enerjisi ve  62. Büyük Kongre’de ortaya çıkan farklı yaklaşım, yorumların katacağı güçle aşmaya çalışırken zor bir dönemeçte onurlu ve önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’de hekimlerin sorunları, talepleri ve çözüme yönelik yapılabilecekler açısından önemli bir ortaklaşmanın gerçekleşebileceğini, başta oda yönetimlerimiz ve aktivistlerimiz olmak üzere önümüzdeki iki yıl boyunca geniş bir hekim çevresi ile birlikte mücadele etme, üretimde bulunma  anlayışımızın karşılık bulacağına dair umudumuzun güçlendiğini belirtmek istiyoruz.

Merkez Konseyi’nin 11 üyesiyle çalışacağımızı ve daha çok çalışacağımızı Büyük Kongre’de söylemiştik. Bunun yeterli olmayacağını; hep birlikte üretmek, değerlendirmek, çalışmak,  mücadele etmekle sonuç alınacağını biliyoruz.

Elbette izlenen sağlık politikalarının, zorlukların farkındayız; Türkiye’nin içinde bulunduğu ortamı yaşıyoruz, biliyoruz. Tüm bunlara karşın hekimler ve Türkiye sağlık ortamı için iyi ve güzel şeyler yapacağımız inancını taşıyoruz. “Dönüştürülen” ve piyasalaştırılan sağlık ortamında hekimlik/hekimler için çaba harcarken herkes için sağlık hakkını   savunma mücadelesini de bir arada sürdürecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Hepimize kolay gelsin.

Prof.Dr.Ahmet Özdemir Aktan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

Başkan            :Prof.Dr. Ahmet Özdemir Aktan 

II. Başkan        :Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Genel Sekreter :Dr. Bayazıt İlhan

Muhasip Üye   :Dr. Arzu Erbilici

Veznedar Üye :Dr. Filiz Ünal İncekara

Üye Dr. Zülfükar Cebe

Üye Dr. Melda Pelin Yargıç

Üye Dr. İsmail Bulca

Üye Dr. Osman Öztürk

Üye Dr. Fatih Sürenkök

Üye Prof. Dr. Mehmet Zencir