Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme

860/2012
29.05.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlık alanında yaşanan şiddet ile ilgili yapılacaklara dair geniş bir yelpazede birçok “iş” bulunmaktadır.  Bunlar içerisinde bir başlık da kuşkusuz yasal düzeyde yapılması gerekenlerdir. Türk Tabipleri Birliği şiddet olayları yaşandıktan sonra neler yapılabileceği yanı sıra özellikle önleyici yaklaşımı benimsemekte ve bunlar içerisinde de mümkün olduğu kadar güvenlikçi yaklaşımı tercih etmemektedir.  Bu amaçla Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme yapılması talebini çok önemsiyor ve destek amacıyla imzanıza açıyoruz.

Daha önce (2009  yılında) benzerinin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Cevdet Erdöl’e  iletilen öneriyi son kez 19 Nisan 2012 tarihinde Sağlık Bakanı Prof.Dr.Recep Akdağ’a hızla değerlendirilmesi amacıyla iletmiş bulunuyoruz. Ancak bugüne kadar bilebildiğimiz kadarıyla bir gelişme olmamıştır. TBMM kapanmadan bu değişikliğin yapılması ve kamuoyu tarafından yaygın olarak bilinir hale gelmesi önem arzetmektedir.

Bu çerçevede bütün sağlık çalışanlarının imzasına açılan ve aşağıda bağlantısı verilen (http://www.ttb.org.tr/index.php/oneri.html)  metnin çok sayıda imza ile desteklenmesinin ve ilgili sağlık çalışanı örgüt temsilcileri ile birlikte tarafımızdan Bakanlığa iletilmesinin süreci hızlandıracağını umut ediyoruz.

Sağlıklı ve şiddetsiz günler dileğiyle.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri