Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi

621/2012
25.04.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

2012-2014 döneminde görev yürütecek meslektaşlarımızın belirlendiği Tabip Odası seçimleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Çalışmalarımızın olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamımızın ihtiyaçlarına yönelik yapılabilmesi için bir program hazırlanmıştır.

Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını önceleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı ekteki programla 19-20 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır.

Anılan toplantıya her odadan en az 3 meslektaşımızın (tercihan Başkan, Genel Sekreter ve Oda Onur Kurulu üyesi) katılımı beklenmektedir. Katılımcı isimlerinin 14 Mayıs 2012 Pazartesi gününe kadar Merkez Konseyi’ne iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Tarih               :19-20 Mayıs 2012(Cumartesi-Pazar)

Yer                  :Barceló Ankara Altınel

G.M.K. Bulvarı No. 151

06570 Tandoğan/Ankara

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI

(19-20.05.2012, Ankara)

GÜNDEM

 

19 MAYIS 2012 CUMARTESİ

09:30               Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

                        -TTB

                        -Sağlık Politikaları

                        - Faaliyet Alanları

12:30               Yemek Arası

13.30               Üyelik Programı (heKİMLİK), Yazışma Programı (ABİS), Altyapı

14:00               Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları

                        -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

                        -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

                        -Paylaşılan Görevlerin İzlemi

                        -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim

                        -Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)

                        -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon

                        -Diğer Görevler

16.00               Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

17:00               Günün Değerlendirmesi

20 MAYIS 2012 PAZAR

09-30              Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik

12.00               Genel Değerlendirme ve Kapanış