19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik

ACELE/GÜNLÜDÜR!

571/2012
18.04.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik ile ilgili acilen bugün Başhekimliklere ulaştırılması için TTB Merkez Konseyi Başkanı tarafından yazılan mektup ektedir. Kamu, özel, üniversite vb. bütün sağlık kuruluşlarına ve sağlık örgütlerine derhal gönderilmesi için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

570/2012
18.04.2012

Sayın Başhekim,

Değerli Meslektaşım,

Yıllardır sağlık alanında ve özellikle hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki her anlamda şiddet olayları hem sayıca artmakta hem de karşılaştığımız saldırının biçimleri çok daha ciddi bir hale dönüşmektedir. Dün (17.04.2012 günü ) Gaziantep’te bir meslektaşımızı uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaybetmiş bulunuyoruz.

Başta ailesi ve yakınları olmak üzere hepimizin başı sağolsun.

Sayın Başhekim,

Meslektaşlarımıza/sağlıkçılara yönelik bu şiddet durumu kabul edilemez. Bu nedenle son olarak 14 Mart tarihinde Meclis’teki bütün hekim milletvekili meslektaşlarımıza bir yazı göndererek 14 Mart nedeniyle tek talebimizin bu şiddetin nedenlerinin araştırılacağı bir Meclis araştırmasının yapılması olduğunu iletmiştik. Ne yazık ki iktidar partisinin desteklememesi sonucu böyle bir süreç başlatılamamış oldu. Anlaşılan o ki durumun ciddiyeti henüz idrak edilememiş olup kimi “hastalıklı kişiliklerin” arızi istenmeyen davranışları olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım da kabul edilemez. Çünkü hergün hekimler yaygın olarak bu tür tehdit ve saldırılarla karşı karşıyadır ve giderek artmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği saldırıyı kınamak, konuya en yüksek düzeyde dikkat çekmek ve gerekli adımların atılması talebiyle 19.04.2012 Perşembe günü ülke çapında başta hekimler olmak üzere bütün sağlıkçıları ortak bir tutuma çağırmıştır. Bu çerçevede 19.04.2012 Perşembe günü ülke düzeyinde sağlık hizmeti sunulamayacak olup her yerde hastalarımıza ve yakınlarına bu tür olaylara ilişkin duygu ve düşüncelerimiz aktarılacaktır. Şiddetin gerekçelerine ilişkin bir araya gelinerek değerlendirme toplantıları yapılacak ve görüşler tarafımıza ulaştırılacaktır. Kuşkusuz yapılacak bu etkinlik hastalarımızla ve yakınları ile bir gerginlik ortamı asla yaratmaması gereken bir özenle yerine getirilecektir. Aynı zamanda 19-20 Nisan 2012 tarihlerinde (Perşembe-Cuma) siyah kurdela takılacaktır. Daha once yapmış olduğumuz etkinliklerde olduğu gibi acil, servis hizmetleri ve kimi öncelikli gruplara gereken işlemler yerine getirilecektir.

Sizlerin hem bir yönetici hem bir hekim olarak bu tepkinin olabildiğince görünür ve etkili olması için her türlü kolaylaştırıcı sorumluluklarınızı yerine getirmenizi beklediğimizi hatırlatır, şiddetsiz ve hastalarımıza layık oldukları hizmeti verebileceğimiz ortamların sağlanacağı umuduyla, saygılar sunarız.

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Başkanı