Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi

G Ü N L Ü D Ü R  !

543 / 2012
10.04.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Odanızın 01 Nisan 2011 – 31 Mart 2012 tarihleri arasındaki Gelir-Giderlerinin ayrıntılı Tablosunun ve 2011 yılı Bilançosu’nun tasdikli olarak en geç 11 Mayıs 2012 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz

Saygılarımızla,
Dr.Feride Aksu TANIK
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter