Hekimlik Sorunları raporu

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

374/2012
12.03.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

14 Mart günü Merkez Konseyince yapılacak açıklama ve Hekimlik Sorunları raporu ektedir.

Bütün tabip odalarımızın 13 ve 14 Mart günü TBMM Başkanlığına, grubu bulunan siyasi parti grup başkanlıklarına “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sağlık alanındaki şiddeti ve nedenlerini açıklıkla araştırmak üzere bir inceleme başlatması” talebini içeren faks/mail göndermesini istiyoruz.

Gereğinin yapılacağı düşüncesiyle 14 Mart tıp bayramınızı kutlar, hekimler ve toplum yararına bir Türkiye sağlık ortamı çabamızın karşılık bulacağı umuduyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Dilekçe örneği:

…..Başkanlığına,

14 Mart ülkemizde tıp bayramı olarak kutlanır. Bugün vesilesiyle halkımıza sağlık ve iyilik dileklerimizi iletiyoruz. Sizden sağlık alanında her gün yaşanan ve bizleri çok olumsuz etkileyen şiddet olaylarını önemseyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini açıklıkla araştırmak üzere bir inceleme başlatmasını, bunun için girişimde bulunmanızı talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

 

Cemil Çiçek-TBMM Başkanı

Tel:4205151

Faks:4205165

[email protected]

 

CHP Grup Başkanvekillerine iletilmek üzere

Tel:420 52 64-65

Faks:420 5282

 

BDP Grup Başkanvekillerine iletilmek üzere

Tel:4205311

Faks:4205310

 

AKP Grup Başkanvekillerine iletilmek üzere

Tel:4206514

Faks:4206501

 

MHP Grup Başkanvekillerine iletilmek üzere

Tel:4205235

Faks:4205248

 

__________________14 Mart Açıklaması____________________________

14 Martta toplum için sağlık ve iyilik kendimiz için can güvenliği istiyoruz.

..Tıp mesleği en yetenekli, çalışkan ve kendini adamış öğrenciler için çekiciliğini korumaya devam etmektedir.

Yazılı tarihin hemen hemen tümünde ve dünyanın hemen her yerinde hekim olmanın özel bir anlamı vardır. İnsanlar en önemli gereksinimleri için, ağrıdan ve acıdan kurtulmak ve sağlıklarına yeniden kavuşmak için hekimlere başvururlar..bedenlerine dokunmalarına izin verirler. Bunu yaparlar, çünkü hekimlerin kendileri için en iyisini yapacağına güvenirler. (Dünya Tabipler Birliği’nin Tıp Etiği Elkitabı)

Anma, kutlama, bayram günlerinin gerekçesi bellidir: değerbilirlik.

14 Mart günü de böyledir, özünde toplumun bu duygu ve düşüncesini ifade etmesidir.

Bizler topluma, hastalarımıza en iyisini yapmak, “önce hastalarımız ve onlar için en iyi olan” diyerek çalışmak için varız. Topluma bize güvendiği, bugüne dek bize verdiği değer için minnet duygularıyla teşekkür ediyoruz.

Ne var ki hekimler her şeyin değersizleştirildiği bir Türkiye ortamında yaşadığımızı ve bunun kendileri için de geçerli olduğunun farkındadırlar. Türkiye her şeyin değerini değil fiyatını bilen bir anlayışla yönetilmektedir.

Hekimler arasında yapılan anketler ve gözlemler gelecekten umut taşıyanların %10’ları geç(e)mediğini göstermektedir. Bu rakam durumun vahametini bütün çıplaklığıyla ifade etmektedir. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de hekimleri –ne yazık ki- kaybetmiştir.  Hükümetin yürüttüğü hürmetsiz yaklaşım ve hekimliği itibarsızlaştırma politikası sağlık alanında uygulanan şiddette somutlanmaktadır. Her gün bize yansıyan, en az bir fiziksel şiddet olayıyla karşı karşıyayız.  Kuşkusuz Türkiye’de her alanda şiddet artmıştır ve gerekçesi -sağlık alanı için de geçerli olduğu gibi- uygulanan politikalardır.

Bugün için tek bir talebimiz vardır: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini açıklıkla araştırmak üzere bir inceleme başlatması.

Eğer bu konuda etkisi olacak herhangi bir makam, kurum, kişi varsa, bekliyoruz, girişimde bulunmalıdır. Bu bir alarm çağrısıdır.

Dikkate alınacağı umuduyla hekimler için can güvenliği, tek tek bireyler ve toplum için sağlık ve iyilik dileklerimizi paylaşıyoruz.