Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi

343/2012
02.03.2012

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

11 Mart 2012 tarihinde düzenleyeceğimiz Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi (TBSHM) toplantısına kısa bir süre kaldı. Hatırlanacağı gibi daha önceki yazışmalarımızda TBSHM/süreçle ilgili amacımızı aktarmış ve Ankara’da yapacağımız etkinliğin olabildiğince görünür/duyulur bir “açılış töreni” olması beklentimizi ifade etmiştik.

Açılış töreniyle 11 Mart’tan sonra önümüze koyacağımız hedef/hedeflerle ilişkili olarak illerde Sağlık Hakkı Meclislerinin etkin bir çalışma sürecini başlatmayı umut ediyoruz. Bu nedenle aşağıdaki bilgilerin tekraren de olsa paylaşılmasında ve programa ilişkin özen gösterilecek başlıkların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bilgilerinize sunar, Ankara’da 11 Mart’ta hep birlikte coşkulu bir açılış yapacağımız inancıyla çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

1.      TBSHM, başta Genel Sağlık Sigortası, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Hastane Birlikleri olmak üzere uygulanan sağlık politikalarından doğan/doğabilecek mağduriyetler ve bu politikalara karşı yürütülecek sağlık hakkı mücadelesi ile ilişkili bir oluşumdur.

2.      Toplantıya 9 Şubat 2012 tarihli basın toplantısında imzası olan sağlık örgütleri (Türk Tabipleri Birliği/Türk Dişhekimleri Birliği/Türk Hemşireler Derneği/Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası/Devrimci Sağlık İş Sendikası/Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği/Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği/Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği/Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği/Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği/Tıbbi Laboratuvar Teknisyen ve Teknikerleri Derneği/Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) davet etmektedir.

3.      “Açılış töreni” kurum temsilcileri/üyeleri, illerden gelen İl Sağlık Hakkı Meclisleri temsilcileri/üyeleri ve sürece katkı vermek isteyen bütün kurum ve kişilerin katılımıyla yapılacaktır.

4.      Oluşumun ruhu ve kuvveti İl Sağlık Hakkı Meclislerinde ortaklaşmaktan gelecektir.

5.      Etkinliğin yapılacağı yerde (salonda ve bahçesinde) sadece meclise ait logo, flama ve süslemeler bulunacaktır.

6.      Etkinlik programı aşağıdaki gibidir:

09:00 İllerden gelenlerle röportaj/çekim; fuayede (hava uygun olursa bahçede) müzik

10.30 Müzik topluluğu (Hacettepe Band)

11.00 Açılış

11.10 Bize Yalan Söylediler; Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü  (VTR)

11.30 Açılış Konuşması: Neden Sağlık Hakkı Meclisleri?

11.50 Selamlama (Kurum Temsilcileri)

12.10 İl Sağlık Hakkı Meclislerinin Tanıtımı

12.40 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sağlık “Reformu”nu Oyluyor

13.10 Halkız Biz, Parmakla Sayılmayan: Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu

13.40 Herkese Eşit, Parasız Sağlık İçin Birleşik Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz (Önerilerin Divan Heyeti’ne önceden yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.)

14.00 Müzik: Hacettepe Band

14.30 Kapanış

 

  • İlinizden Ankara yönüne yapılacak toplu yola çıkışlar ile ilgili olarak sorumlu olan en az bir tercihen iki meslektaşımızın adı, soyadı ve cep telefonu bilgilerini en geç (09.03.2012) saat:17:00’ye kadar TTB Merkezine faks ve/veya e-posta yoluyla iletmeniz uygun olacaktır. TTB Merkez Konseyi’nden görevli arkadaşlar en geç Cumartesi akşamına kadar (10.03.2012) bu meslektaşlarımızla iletişim kuracaklar ve Ankara’ya girişte ve salona erişim konusunda rehberlik edeceklerdir.