Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi

15.02.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

11 Mart 2012 tarihinde yapılacak Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi toplantısı süreci ile ilgili parti, dernek, sendika, meslek örgütü genel merkezlerine gönderilen yazı aşağıdadır. Yazının ekinde de Perşembe günü (09 Şubat 2012) yapılan basın açıklamasının örneği vardır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

223/2012
13.02.2012

Sayın Başkan,

Hatırlanacağı gibi Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ekim 2010 tarihinde bütünüyle yürürlüğe girecekti.  Ancak genel seçimlerin olması, tahminen 7.5 milyon kişinin prim borcuyla karşı karşıya kalacağı gerçeği göz önüne alınarak ertelendi ve 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle herkes -zorunlu olarak- GSS kapsamına alındı.

Bizler sağlık çalışanlarının örgütleri olarak mevcut GSS’nin “ne olduğunu” ve doğan/doğabilecek mağduriyetleri tahmin edebiliyoruz. Daha ötesi aslında herkesin eşit, nitelikli olarak ulaşabilmesi gereken bir hak olarak sağlık hizmetinin bir süre sonra prim ödeyemediği için “suçlu” konuma düşenlere muhtaç muamelesiyle yardım olarak lütfedileceğini, bunu yapacak kurumların iktidar partisiyle olası ilişkilerini ve beklentilerini de tahmin edebiliyoruz.

Bu mektupta uzatmaya gerek olmayan birçok gerekçe nedeniyle mevcut GSS gerçeği karşısında sağlığın bir hak olduğunun mutlaka dile getirilmesi ve yaşananlar üzerinden hep birlikte önümüze konacak somut talepler için çaba harcanması, mücadele edilmesi gerekmektedir.

Bizler bir süre önce Sağlık Çalışanları Meclisleri kuracağımızı duyurmuştuk, çalışmalarımız sürüyor. Ancak”GSS-sağlık hakkı” başlığı bizi aşan ve hep birlikte yürütmemiz gereken bir süreçtir.

Bu amaçla ekteki basın açıklamasının altında imzası olan kurumlar olarak sizlere, kamuoyuna bir çağrıda bulunuyoruz. Talebimiz meslek örgütünüzün bütün birimlerine illerindeki Sağlık Hakkı Meclislerinde yer almaları/katılmaları konusunda bilgi vermeniz, yönlendirmenizdir.

Sağlık bu ülkede yaşayan herkes için bir haktır; hiç kimse parası olmadığı için “suçlu” ve hizmetten mahrum olamayacağı gibi farklı amaçlara sahip “gönüllü” adı altındaki kurumların yardımlarına da muhtaç hale itilmemelidir. Bu nedenle iller düzeyinde oluşturulacak Sağlık Hakkı Meclislerinin olabildiğince yerellerde de yapılandırılması ve her türlü araçla, amaçları doğrultusunda etkin bir faaliyet yürütmesi hedeflenmektedir.

Arzumuz ilk adımlarının Şubat sonuna kadar atılması olan İl Sağlık Hakkı Meclislerinin (SHM) 11 Mart 2012 günü Ankara’da Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışını hep birlikte yapmalarıdır. Beklentimiz illerden (sizlerin temsilcilerinin de yer aldığı) kitlesel katılımlarla Ankara’ya gelinmesi, gelmeden SHM’nin iller için GSS çerçevesinde bir rapor hazırlaması, Ankara’da raporların ortaklaştırılmış bir özetinin paylaşılması ve somut bir talebin belirlenerek gerçekleştirilmesi için 11 Mart’ı takiben Türkiye ölçeğinde bir çalışmanın başlatılması kararının verilmesidir.

Mektubumuzla ilgili değerlendirme, görüş ve önerilerinizi bize iletmenizden büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Kuşkusuz yukarıda dile getirdiğimiz sürecin gerçekleşebilmesi sağlığın hak olduğunun kabulü, insanlarımızın ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunun hissedilmesi ve bugün, gecikmeksizin, hep birlikte yaygın ve etkin bir çabayı harcamak için adım atmamızın gerekliliğini görmemize bağlıdır.

Aynı duygu ve düşüncelerle birimlerinizin/üyelerinizin bu süreçte yer almasını sağlayacağınızı ve 11 Mart 2012 tarihinde birlikte olacağımızı ümit ediyoruz.

Saygılarımızla.

Dr. Eriş Bilaloğlu
Çağrı yapan kurumlar adına
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Toplantının:

Tarihi :11 Mart 2012
Yeri :Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu Balgat/Ankara
Saati :12.00-16.00