TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları

234/2012
14.02.2012

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

8 Ocak 2012 tarihinde Türk Tabipleri Birliğinde gerçekleştirilen TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

T.T.B. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI KARARLARI
TARİH: 8 Ocak 2012

Katılımcılar:
1. Ankara - Filiz Ak, Müge Yetener
2. Antalya - Hafize Öztürk
3. Denizli - Melek Demir
4. Diyarbakır - Hicran İzci
5. İstanbul - Suzan Saner, Şahika Yüksel
6. İzmir - Meltem Çiçeklioğlu
7. Kocaeli - Nilay Etiler
8. T.T.B. Merkez Konseyi - Özlem Azap

Aşağıda belirtilen gündemle toplanan kolumuz, başlıklar altındaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
1. İllerin Faaliyet Raporları
2. Kol adına yürütülmekte olan işler
3. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı Taslağı
4. Mudurnu Devlet Hastanesi’ne başvuran, 11 yaşında ve 8 aylık hamile olduğu halde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın eve gönderildiği iddiası olan çocuk gelin olayı
5. Fethiye’deki tecavüz davası
6. III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

KARARLAR:
1.    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı taslağıyla ilgili olarak TTB-Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan görüş isteği üzerine, taslak kol tarafından incelenmiş, kol adına bir görüş oluşturulmasına ve  kadın örgütlerinin basın açıklamasına katılınmasına;

2.    Basında Sevgi Evleri Projesi adıyla yer alan ve sokakta çalışan çocukların ailelerinden alınması gibi girişimleri de içereceği ifade edilen ve TMK mağduru çocukları hedefleyen “sözde” sevgi evleri projesi hakkında görüşler paylaşıldı; çocukların aileden alınmasının ruh sağlığı yönünden uygunsuzluğuna ilişkin tıbbi ve sosyal bir rapor geliştirilmesine;

3.    Mudurnu Devlet Hastanesi’ne başvuran, 11 yaşında ve 8 aylık hamile olduğu halde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın eve gönderildiği iddiası olan çocuk gelin olayı ile ilgili olarak TTB Merkez Konseyi adına gidecek resmi yazı ile Bolu Tabip Odası’ndan bu konuyu araştırmasının istenmesine;

4.    Fethiye’deki tecavüz davasının 17 Şubat 2012’de gerçekleşecek olan duruşmasının da takip edilmesine;

5.    İstanbul Tabip Odası’nın Hekime Yönelik Şiddetle İlgili Çalışma Grubunun hazırlamakta olduğu anketin sonuna kadın sağlıkçıların iş yerinde yaşadığı  şiddet ve tacizle ilgili sorular eklenmesi için görüşülmesine karar verildi.

6.    18-20 Mayıs 2012’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleşecek olan “Kadını Görmeyen Aile ve Sağlık Politikaları” başlıklı III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinin bilimsel program taslağı oluşturuldu.