4 Kasım 2011 KHK Toplantısı

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

1537/2011
03.11.2011

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 2 Kasım 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında yayınlanmıştır.

4-5 Kasım 2011 tarihlerinde TTB Merkez Konseyi olağan toplantısını gerçekleştirecektir. Konunun önemi ve durumun aciliyeti nedeniyle tabip odalarımızın başkan/genel sekreter veya  seçilmiş temsilcilerinden bir kişinin 4 Kasım 2011 Cuma günü saat:13.00-17.00 arasında yapacağımız KHK başlıklı değerlendirme ve tutum belirleme oturumuna katılması önem taşımaktadır.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının;
Tarihi              :4 Kasım 2011
Saat                 :13.00-17.00
Yer                  :TTB Merkez Konseyi
GMK Bulv.Şehit Daniş Tunalıgil Sok.
No:2 Kat:4 Maltepe/ANKARA